Biografie

EnglishYoung Slovak flutist, Marcela Lechtová became only with 27 flute professor at the State Conservatoire in Bratislava and since oktober 2014 she leads her own flute class at the Constantine the Philosopher University in Nitra (department of music).

Marcela Lechtová gave her debut as soloist in Bayerischen Rundfunk with Munich Radio Symphony Orchestra in 2010 in the live broadcasted concert Stars of tomorrow with the conductor Constatntin Trinks. In the same year she won the audition of the international chamber music academy „Villa musica“ and preformed since then with number of outstanding artists in Germany. She has also been an artist of the Rotary Club International Orchestra Exchange in San Diego, the Yehudi Menuhuin Live Music Now Foundation and the Vita Activa Foundation in Vienna.

She founded the chamber music groups Ensemble Levante and Wiener Kammertrio where she performes with Austrian baritone Raphael Fingerlos, baritone Thomas Weinhappel, mezzo-soprano Elisabeth Fruhmann and soprano Caroline Philipp. She is co-founder and artistic director of the association CEFMAC and gives successfully workshops and master classes on modern, as well on baroque flute in Slovakia, the Czech Republic and Hungary.

SlovenskýMladá slovenská flautistka Marcela Lechtová sa stala už vo svojich 27 rokoch profesorkou na Štátnom konzervatóriu v Bratislave a od októbra 2014 vedie vlastnú flautovú triedu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (oddelenie hudby).

Marcela Lechtová debutovala v roku 2010 ako sólista s Mníchovským rozhlasovým symfonickým orchestrom v živom prenose v Bayerischen Rundfunk v rámci cyklu Stars of tomorrow pod taktovkou dirigenta Constatntina Trinksa. V tom istom roku vyhrala konkurz do prestížnej medzinárodnej akadémie komornej hudby Villa musica v Nemecku, kde koncertovala s viacerými vynikajúcimi umelcami a profesormi nemeckých univerzít. Bola taktiež štipendistkou Medzinárodného orchestra Rotary Clubu v San Diegu, nadácii Live Music Now Yehudi Menuhuina a nadácie Vita Activa vo Viedni.

Založila komorné hudobné združenia Ensemble Levante a Wiener Kammertrio, v ktorých vystupuje spoločne s rakúskym barytonistom Raphaelom Fingerlosom, Thomasom Weinhappelom, medzosopranistkou Elisabeth Fruhmannovou a sopranistkou Caroline Philippovou. Je spoluzakladateľkou a umeleckou riaditeľkou združenia CEFMAC a úspešne organizuje a vyučuje na seminároch a majstrovských kurzoch pre modernú aj barokovú priečnu flautu na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku.